2-Aminodiphenylamine [ 534-85-0 ]

Cas Number: 534-85-0
In Stock
Product Code
991
Product Name
2-Aminodiphenylamine
Cas Number
534-85-0
Product Synonyms
N-Phenyl-2-Benzenediamine
N-Phenyl-o-Phenylenediamine
o-Semidine
N-(2-Aminophenyl)Aniline
N'-Phenylbenzene-1,2-Diamine
N-Phenyl-1,2-Diamino-Benzene
Ortho-Aminodiphenylamine
N-Phenyl-Ortho-Phenylenediamine
aminodiphenylamine
CAS No 56426-15-4 Molecular Structure
56426-15-4
145061
4-AMINODIPHENYLAMINE HYDROCHLORIDE
CAS No 6369-04-6 Molecular Structure
6369-04-6
145084
4.4'-DIAMINODIPHENYLAMINESULFATE
CAS No 2198-59-6 Molecular Structure
2198-59-6
145062
4-AMINODIPHENYLAMINE HYDROCHLORIDE
benzenediamine
CAS No 21304-38-1 Molecular Structure
21304-38-1
151527
1,2-BENZENEDIAMINE, 4-IODO-
CAS No 6219-71-2 Molecular Structure
6219-71-2
154873
2-CHLORO-1,4-BENZENEDIAMINE SULFATE
CAS No 85203-66-3 Molecular Structure
85203-66-3
144840
Benzenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with 4-methyl-1,3-benzenediamine and m-phenylenediamine, sodium salt
CAS No 3824-31-5 Molecular Structure
3824-31-5
106872
2-FLUORO-N1,N1-DIMETHYL-1,4-BENZENEDIAMINE
CAS No 1147015-10-8 Molecular Structure
1147015-10-8
112112
1,2-BenzenediaMine, 3-broMo-N2-(1-Methylethyl)-
CAS No 39563-50-3 Molecular Structure
39563-50-3
147940
N-(1-Methylheptyl)-1,4-benzenediamine
phenylenediamine
CAS No 49764-63-8 Molecular Structure
49764-63-8
153178
4,5-DibroMo-1,2-phenylenediaMine
CAS No 6369-59-1 Molecular Structure
6369-59-1
145057
2-methyl-p-phenylenediamine sulphate
CAS No 57524-61-5 Molecular Structure
57524-61-5
145065
N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
CAS No 137-50-8 Molecular Structure
137-50-8
153220
1,3-PHENYLENEDIAMINE-4,6-DISULFONIC ACID
CAS No 5395-70-0 Molecular Structure
5395-70-0
136030
N-METHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS No 109671-52-5 Molecular Structure
109671-52-5
141577
5-CHLORO-3-METHYL-1,2-PHENYLENEDIAMINE
CAS No 485831-34-3 Molecular Structure
485831-34-3
154578
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine
CAS No 128729-28-2 Molecular Structure
128729-28-2
145068
HYDROXYPROPYL BIS(N-HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE) HCL
CAS No 93-05-0 Molecular Structure
93-05-0
134163
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine
CAS No 2951-81-7 Molecular Structure
2951-81-7
106202
N,N-bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-1,3-phenylenediamine
CAS No 58262-44-5 Molecular Structure
58262-44-5
145064
N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-4-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE
CAS No 1099-02-1 Molecular Structure
1099-02-1
135546
N,N,N',N'-1,4-PHENYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID
CAS No 25723-55-1 Molecular Structure
25723-55-1
145066
m-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
CAS No 20248-64-0 Molecular Structure
20248-64-0
149647
4,6-Dichloro-1,3-phenylenediamine
CAS No 16713-15-8 Molecular Structure
16713-15-8
140029
N,N-DIETHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
CAS No 6065-27-6 Molecular Structure
N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE
CAS No 106691-13-8 Molecular Structure
106691-13-8
155071
N-(p-chlorophenyl)-o-phenylenediamine hydrochloride
CAS No 105293-89-8 Molecular Structure
105293-89-8
152688
N,N-Dipropyl-1,4-phenylenediamine
CAS No 4810-23-5 Molecular Structure
4810-23-5
108036
N,N-bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-1,4-phenylenediamine
CAS No 491871-67-1 Molecular Structure
491871-67-1
155210
4-(4-Fluorobenzylamino)-1,2-phenylenediamine
CAS No 3946-91-6 Molecular Structure
3946-91-6
148207
N,N'-DISALICYLAL-1,2-PHENYLENEDIAMINE
CAS No 139512-70-2 Molecular Structure
139512-70-2
138388
4-CHLORO-5-FLUORO-O-PHENYLENEDIAMINE
CAS No 33006-91-6 Molecular Structure
33006-91-6
142056
4-(5-CHLORO-2-PYRIDYLAZO)-1,3-PHENYLENEDIAMINE
CAS No 100953-52-4 Molecular Structure
100953-52-4
152448
N-(4-bromophenyl)-o-phenylenediamine
aminophenyl
CAS No 102281-45-8 Molecular Structure
102281-45-8
133632
D-4-AMINOPHENYLALANINE
CAS No 1664-54-6 Molecular Structure
1664-54-6
134054
3-(3-AMINOPHENYL)PROPIONIC ACID
CAS No 192065-56-8 Molecular Structure
1-(4-Aminophenyl)-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride