2-Mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate [ 89604-92-2 ]

Cas Number: 89604-92-2
Product Code
101029
Product Name
2-Mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
Cas Number
89604-92-2
Product Synonyms
Propanoicacid, 2-[[[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methyl-,1,1-dimethylethyl ester, (Z)-
Benzothiazolyl
CAS No 399004-93-4 Molecular Structure
399004-93-4
147041
Ethanone,1-(6-methoxy-2-benzothiazolyl)-, oxime
CAS No 202135-09-9 Molecular Structure
202135-09-9
149441
BENZOTHIAZOLIUM, 5-CHLORO-2-[[3-[[5-CHLORO-3-(3-SULFOPROPYL)-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENE]METHYL]-2,5,5-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YLIDENE]METHYL]-3-(3-SULFOPROPYL)-, INNER SALT, COMPOUND WITH N,N-DIETHYLETHANAMINE (1:1)
CAS No 6277-26-5 Molecular Structure
6277-26-5
134953
ACETONE-BENZOTHIAZOLYL-2-HYDRAZONE
CAS No 204771-65-3 Molecular Structure
204771-65-3
150919
GUANIDINE,(2-METHYL-5-BENZOTHIAZOLYL)-
CAS No 39266-32-5 Molecular Structure
39266-32-5
145973
PROPANEDINITRILE,(6-METHYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENE)-
CAS No 16194-64-2 Molecular Structure
16194-64-2
138846
ACETAMIDE,N-(6-FLUORO-2-BENZOTHIAZOLYL)-
CAS No 395065-75-5 Molecular Structure
395065-75-5
148093
Ethanimidamide,N-(4,6-dimethyl-2-benzothiazolyl)-
CAS No 92-36-4 Molecular Structure
92-36-4
949
4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)benzeneamine
CAS No 606083-30-1 Molecular Structure
606083-30-1
144621
BENZAMIDE, 4-[[4-(2-BENZOTHIAZOLYL)-1-PIPERIDINYL]SULFONYL]-N-[(TETRAHYDRO-2-FURANYL)METHYL]-
CAS No 395065-72-2 Molecular Structure
ETHANIMIDAMIDE,N-(4-METHYL-2-BENZOTHIAZOLYL)-
CAS No 395065-74-4 Molecular Structure
395065-74-4
148094
Ethanimidamide,N-(6-methyl-2-benzothiazolyl)-
CAS No 79610-23-4 Molecular Structure
79610-23-4
132278
4-Thiazolidinone, 5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-3-(phenylmethyl)-2-thioxo-
CAS No 3985-52-2 Molecular Structure
3985-52-2
147239
Formamide,N-[1-(2-benzothiazolyl)ethyl]-
CAS No 3028-06-6 Molecular Structure
3028-06-6
139098
Acetamide,N-2-benzothiazolyl-
CAS No 606083-28-7 Molecular Structure
606083-28-7
144434
BENZAMIDE, 4-[[4-(2-BENZOTHIAZOLYL)-1-PIPERIDINYL]SULFONYL]-N-CYCLOHEXYL-N-METHYL-
CAS No 29182-42-1 Molecular Structure
29182-42-1
129846
2-(2-BENZOTHIAZOLYL)ACETIC ACID ETHYL ESTER
CAS No 201747-53-7 Molecular Structure
201747-53-7
149212
Acetonitrile,2-(2-benzothiazolylthio)-2-fluoro-
CAS No 3012-50-8 Molecular Structure
3012-50-8
144265
1-(2-benzothiazolylazo)-2-naphthol
CAS No 20077-88-7 Molecular Structure
20077-88-7
148721
Ethanone,1-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-
CAS No 20077-92-3 Molecular Structure
20077-92-3
148720
Ethanone,1-(2-methyl-6-benzothiazolyl)-
CAS No 399-82-6 Molecular Structure
399-82-6
147057
S-(2-benzothiazolyl)cysteine
CAS No 7570-41-4 Molecular Structure
7570-41-4
136854
5-(3-ETHYL-2(3H)-BENZOTHIAZOLYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-3- THIAZOLIDINEACETIC ACID TRIETHYLAMINE SALT
CAS No 120164-65-0 Molecular Structure
120164-65-0
139220
Acetamide, N-(6-hydroxy-4,5,7-trimethyl-2-benzothiazolyl)-
4-Thiazolyl
CAS No 7709-59-3 Molecular Structure
7709-59-3
135989
4-THIAZOLYLACETONITRILE
CAS No 229016-75-5 Molecular Structure
229016-75-5
105069
4-[2-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-pyridinium chloride
CAS No 216959-94-3 Molecular Structure
216959-94-3
105637
4-(2-AMino-4-thiazolyl)benzoic Acid
CAS No 20217-14-5 Molecular Structure
20217-14-5
149434
1,2-Benzenediol, 4-(2-methyl-4-thiazolyl)-
CAS No 1512-76-1 Molecular Structure
1512-76-1
138113
2-(2-Aanilino-4-thiazolyl)-4-fluorophenol
CAS No 189453-10-9 Molecular Structure
189453-10-9
153616
Oxacyclohexadec-13-ene-2,6-dione, 4,8-dihydroxy-5,5,7,9,13-pentamethyl-16-(1E)-1-methyl-2-(2-methyl-4-thiazolyl)ethenyl-, (4S,7R,8S,9S,13Z,16S)-
CAS No 119433-80-6 Molecular Structure
119433-80-6
136271
L-4-THIAZOLYLALANINE
CAS No 102772-66-7 Molecular Structure
102772-66-7
111102
1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-AMino-4-thiazolyl)-2-[[2-(1,1-diMethylethoxy)-1,1-diMethyl-2-oxoethoxy]iMino]acetyl]aMino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]Methyl]pyridiniuM Inner Salt
CAS No 69739-16-8 Molecular Structure
69739-16-8
121072
7-(((2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl)amino)-3-(((5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic acid
CAS No 135889-00-8 Molecular Structure
135889-00-8
147123
(6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
aminothiazol
CAS No 32955-21-8 Molecular Structure
32955-21-8
117355
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
CAS No 80544-17-8 Molecular Structure
80544-17-8
123446
(Z)-2-(Methoxycarbonylmethoxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid
CAS No 10193-96-1 Molecular Structure
(Z)-2-(2-Tritylaminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid