4-CHLORO-5-METHOXYPYRIDAZIN-3(2H)-ONE [ 63910-43-0 ]

Cas Number: 63910-43-0
Product Code
127455
Product Name
4-CHLORO-5-METHOXYPYRIDAZIN-3(2H)-ONE
Cas Number
63910-43-0
Product Synonyms
4-CHLORO-5-METHOXYPYRIDAZIN-3(2H)-ONE
methoxypyridazin
CAS No 123696-02-6  Molecular Structure
123696-02-6
127496
3-CHLORO-5-METHOXYPYRIDAZINE
CAS No 14369-14-3  Molecular Structure
14369-14-3
104909
6-Chloro-3-Methoxypyridazin-4-aMine
CAS No 56434-28-7  Molecular Structure
56434-28-7
127549
6-Methoxypyridazine-3-carboxylic acid
CAS No 2096-22-2  Molecular Structure
2096-22-2
130561
3-CHLORO-4,5-DIMETHOXYPYRIDAZINE
CAS No 7252-84-8  Molecular Structure
7252-84-8
128928
3-AMINO-6-METHOXYPYRIDAZINE
CAS No 1722-10-7  Molecular Structure
1722-10-7
120966
3-CHLORO-6-METHOXYPYRIDAZINE
CAS No 123696-01-5  Molecular Structure
123696-01-5
142676
5-METHOXYPYRIDAZIN-3(2H)-ONE
CAS No 2096-20-0  Molecular Structure
2096-20-0
109388
3,5-diMethoxypyridazine
Similar Products
 165727-45-7
165727-45-7
118388
(1S,2S)-[3-Chloro-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
 166438-88-6
166438-88-6
118381
4-(4-Benzylpiperazino)benzaldehyde
 185302-85-6
185302-85-6
118389
METHYL 2,4-DIFLUOROBENZOYLACETATE
 106263-53-0
106263-53-0
118384
3-OXO-3-(4-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)PROPIONIC ACID ETHYL ESTER
 166104-20-7
1-Boc-5-aminoindole
 165678-32-0
165678-32-0
118390
1-Octadecyl-4-(4-phenyl-1,3-butadienyl)pyridinium bromide
 22027-51-6
22027-51-6
118401
METHYL 3-(4-METHYLPHENYL)-3-OXOPROPANOATE
 165669-16-9
165669-16-9
118391
5-BROMO-7-NITROINDOLE
 166943-39-1
166943-39-1
118377
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
 166168-16-7
166168-16-7
118383
trans-L-4-(Boc-aminomethyl)-cyclohexane methanamine
 63131-29-3
63131-29-3
118397
METHYL 4-FLUOROBENZOYLACETATE
 164334-74-1
164334-74-1
118395
4'-Fluorobiphenyl-3-carbaldehyde
 260246-17-1
260246-17-1
118394
3-(3-FLUORO-PHENYL)-3-OXO-PROPIONIC ACID METHYL ESTER
 165904-20-1
165904-20-1
118386
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
 163765-44-4
163765-44-4
118399
(R)-4-Boc-2-methylpiperazine
 185302-86-7
185302-86-7
118392
3-(2-FLUORO-PHENYL)-3-OXO-PROPIONIC ACID METHYL ESTER
 53882-80-7
2-Bromobenzoylacetonitrile
 164014-95-3
164014-95-3
118398
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
 166821-88-1
166821-88-1
118379
(2-Bromomethylphenyl)boronic acid neopentyl glycol ester
 56719-68-7
56719-68-7
118387
METHYL 2,5-DICHLOROBENZOYLACETATE
 166941-47-5
166941-47-5
118378
(S)-(-)-2-T-BUTYL-2-PIPERAZINECARBOXAMIDE
 164929-15-1
164929-15-1
118393
Gamma-methyl-alpha-(trifluoromethyl)-gamma-valerolactone
 166316-48-9
166316-48-9
118382
4-(2-CARBOXYETHYL)BENZENEBORONIC ACID
 163619-04-3
163619-04-3
118400
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
 166964-34-7
166964-34-7
118376
5-(4-CHLOROBENZAMIDOMETHYL)THIOPHENE-2-SULPHONYL CHLORIDE
 164149-28-4
164149-28-4
118396
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
 163596-75-6
163596-75-6
118402
4-Bromo-3-nitro-benzaldehyde
 166744-78-1
166744-78-1
118380
4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid