5-(2-Chlorophenyl)-1-(Triphenylmethyl)-1H-tetrazole [ 1131003-57-0 ]

Cas Number: 1131003-57-0
Product Code
KPN00292
Product Name
5-(2-Chlorophenyl)-1-(Triphenylmethyl)-1H-tetrazole
Cas Number
1131003-57-0
Molecular Formula
C26H19N4Cl
 29515-99-9
117623
5-Methylthio-1H-tetrazole
 50427-78-6
139706
5-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXAMIDE
 28924-62-1
139713
5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic
 51516-67-7
139714
5-AMINO-1-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBONITRILE
 19922-07-7
139953
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
 42754-62-1
139954
5-AMINO-3-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBONITRILE
 62778-17-0
140646
5-BIPHENYL-4-YL-2H-TETRAZOLE
 3679-64-9
141115
5-BROMO-4'-CHLOROSALICYLANILIDE
 18048-85-6
143241
5'-O-TRIPHENYLMETHYL-ADENOSINE
 3789-77-3
144282
3'-CHLORO-4-DIMETHYLAMINOAZOBENZENE
 82212-14-4
CKS00041
2-Chloro-5-(1H-Tetrazol-5-yl)Sulphanilamide;
 24994-04-5
KPN00306
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
 50907-46-5
KPN00106
5-(2-Chlorophenyl)-tetrazole(2-BPT)
 21871-47-6
KPN00104
5-Benzylthio-1H-tetrazole
 89797-68-2
KPN00101
5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)