Chemsigma International Co., Ltd.

Supply Advanced Chemicals

128796-39-4

128796-39-4

Appearance: white powder
Melting Point: 245-250(℃)
Boiling Point: 110.2(℃)
Density: 1.36 (g/cm3)
Hazard Codes Hazard Symbols: Xi
Risk Statements Risk Codes: 36/37/38
Safety Statements: 37/39-26-36

Chemsigma Email

Skype: RD_Chem

Add: Room 11C, Building WenHui, No.101, Street CaoChangMen, Nanjing

Mrs Julie

Tel: +86-25-58748998

Mrs Cathy

Tel: +86-25-58746998

Miss Andy

Tel: +86-25-58745998

Mrs Sally

Tel: +86-25-587429985-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [ 89797-68-2 ]

89797-68-2

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid [ 71675-87-1 ]

71675-87-1

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid

4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]benzaldehyde [ 89115-20-8 ]

89115-20-8

4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]benzaldehyde

2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane [ 3964-18-9 ]

3964-18-9

2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane

128796-39-4