Chemsigma International Co., Ltd.

Supply Advanced Chemicals

6270-63-9

6270-63-9

2-HYDROXYPYRAZINE

Melting Point: 185-186(℃)
Refractive index: 1.595

Chemsigma Email

Skype: RD_Chem

Add: Room 11C, Building WenHui, No.101, Street CaoChangMen, Nanjing

Mrs Julie

Tel: +86-25-58748998

Mrs Cathy

Tel: +86-25-58746998

Miss Andy

Tel: +86-25-58745998

Mrs Sally

Tel: +86-25-58742998


5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [ 89797-68-2 ]

89797-68-2

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)

Isopropyl cinnamate [ 7780-06-5 ]

7780-06-5

Isopropyl cinnamate

2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane [ 3964-18-9 ]

3964-18-9

2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane

1-Phenylhexan-3-one [ 29898-25-7 ]

29898-25-7

1-Phenylhexan-3-one

6270-63-9,HYDROXYPYRAZINE6270-63-9|C4H4N2O|2-HYDROXYPYRAZINE|SPECS AC-907/25004286|(1H)-pyrazin-2-one|Hydroxypyrazine|pyrazin-2-ol|1,2-Dihydropyrazine-2-one|2(1H)-Pyrazinone|Pyrazine-2(1H)-one