6-Pteridinepropanoic acid, 2,4-diaMino-α-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-α-2-propyn-1-yl-, Methyl ester [ 146464-91-7 ]

Cas Number: 146464-91-7
Product Code
112925
Product Name
6-Pteridinepropanoic acid, 2,4-diaMino-α-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-α-2-propyn-1-yl-, Methyl ester
Cas Number
146464-91-7
Molecular Formula
C21H20N6O4
 58972-21-7
5-Methoxycarbonyl-2-Furyl Phenyl Ketone (MFPK)
 246035-38-1
100156
(S)-2-Benzothiazolyl (Z)-2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-methoxycarbonylmethoxyiminothioacetate
 144164-11-4
114235
(2S,3S,5S)-5-Amino-2-(N-((5-thiazolyl)-methoxycarbonyl)amino)-1,6-diphenyl-3-hydroxyhexane
 82911-69-1
114302
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
 603122-82-3
116160
(3-CHLORO-4-METHOXYCARBONYL)BENZENEBORONIC ACID
 505083-04-5
116195
3-FLUORO-4-METHOXYCARBONYLPHENYLBORONIC ACID
 380430-55-7
116396
(2-AMINO-4-METHOXYCARBONYLPHENYL)BORONIC ACID HYDROCHLORIDE
 374538-03-1
116432
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
 183673-66-7
117348
4-(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXYCARBONYLAMINO)-PIPERIDINE-1,4-DICARBOXYLIC ACID MONO-TERT-BUTYL ESTER
 144172-24-7
118682
5-Chloro-2-hydroxy-2-methoxycarbonyl-1-indanone
 99769-19-4
119114
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
 99768-12-4
119115
4-Methoxycarbonylphenylboronic acid
 80544-17-8
123446
(Z)-2-(Methoxycarbonylmethoxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid
 57611-47-9
128018
1-BENZYL-3-METHOXYCARBONYL-4-PIPERIDONE
 162537-11-3
128068
Methoxycarbonyl-L-tert-leucine
 34840-23-8
128200
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudoeura
 1025718-91-5
3-(METHOXYCARBONYL)PYRIDINE-5-BORONIC ACID, PINACOL ESTER
 132-63-8
137549
1-Methoxycarbonylamino-7-naphthol
 876189-20-7
137968
5-(METHOXYCARBONYL)FURAN-2-BORONICACID
 50340-79-9
137971
5-(METHOXYCARBONYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
 1072945-86-8
6-(Methoxycarbonyl)pyridin-3-ylboronic acid, methyl 5-boronopyridine-2-carboxylate
 125089-02-3
4-METHYL-3-AMINO-2-(METHOXYCARBONYL)-4,5-DIHYDROTHIOPHENE
 198904-87-9
152690
Des-N-(methoxycarbonyl)-L-tert-leucine Atazanavir Trihydrochloride
 88738-78-7
153833
BIS(2,2,2-TRIFLUOROETHYL) (METHOXYCARBONYLMETHYL)PHOSPHONATE
 95759-10-7
154670
4-Chloro-2-(Z)-methoxycarbonylmethoxyimino-3-oxobutyric acid
 50890-96-5
155246
(R)-2-(methoxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid
 74761-42-5
155251
(S)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
 264272-63-1
155489
3-BroMo-4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
 116569-00-7
156083
3-(Methoxycarbonyl)cyclobutanecarboxylicacid
 85107-55-7
156456
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
 146464-91-7
112925
6-Pteridinepropanoic acid, 2,4-diaMino-α-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-α-2-propyn-1-yl-, Methyl ester
 1335316-40-9
(5S)-N-(Methoxycarbonyl)-L-valyl-5-methyl-L-proline
 850567-96-3
201579
4-(METHOXYCARBONYLAMINO)BENZENEBORONIC ACID
 205526-36-9
211278
N-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-3-CYANOPHENYL-L-ALANINE
 52787-14-1
220025
4-METHOXYCARBONYLMETHYL-BENZOIC ACID METHYL ESTER
 913836-17-6
233941
5-BROMO-4-METHOXYCARBONYL-2(1H)-PYRIDINONE